NIL lasopleiding MIG/MAG lassen

NIL lasopleiding MIG/MAG lassen

Booglassen MIG/MAG, proces 135 en 136. Niveau 1 t/m 4

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed op te leiden in het MAG-lassen.

De lessen

Theorie

I. Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor het MAG-lassen (resp. MIG-lassen)
Principe Booglassen

II Materiaalgedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek

III. Constructies
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Tekeninglezen

IV. Uitvoeringen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkoemenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)


Praktijk niveau 1
Lassen van I-naden in de positie PA (1G) en binnen en buitenhoeknaden in de positie PA (1F/1G) en PB (2F).
Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor kiezen juiste parameters en voorkomen van storingen.
Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Praktijk niveau 2
Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB (2F), PD (4F), PF (3Fu) en PG (3Fd), buitenhoeknaden in de posities PB (2G) en PD (4G); V-naden in de posities PA (1G) en PF (3Gu); I-naden in de posities PF (3Gu) en PG (3Gd).
Lassen van werkstukken samengesteld uit plaat waarin vorengenoemde naadvorm, naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte: 4 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Praktijk niveau 3
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de posities PB (2F/2G), PD (4F), PF (3Fu), PG (3Fd/3Gd); V-naden in de posities PA (1G) en PF (3Gu).
Lassen uit plaat van samengestelde werkstukken waarin genoemde naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad ook radiografisch en ultrasoon op inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 Plt
Lassen van plaatverbindingen in alle lasposities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, V-naden, dubbele V-naden, enz.)
Materiaaldikte: t/m 20 mm. Materiaalsoort: Fe 360
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch en ultrasoon op inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 Pp
Het lassen van plaat/pijp- en pijp/pijp-verbindingen in alle posities met toepassing van gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, V-naden, enz.).
Materiaaldikte: t/m 20 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek op inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 RVS
Lassen van plaat; plaat/pijp- en pijp/pijpverbindin gen in austenitisch roestvaststaal in de posities PA(1F/1G), PB (2F/2G), PC (2G), PF (3Fu/3Gu), PG (3Fd/3Gd), PF (5Gu), PG (5Fd/5Gd)
Materiaaldikte: 3 t/m 8 mm. Materiaalsoort: austenitisch roestvast staal Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek op inwendige onvolkomenheden.

Certificering
Indien examenwerkstukken tevens gebruikt worden voor het kwalificeren van vakbekwaamheid (lasserskwalificatiecertificaten) dan zijn daarvoor aparte regels en criteria van toepassing.Voor een volledige informatie over de leerstof en gang van zaken ten aanzien van aanmelding en examens verwijzen wij u naar de reglementen "NIL handvaardigheidsopleidingen en examens".