NIL opleiding BMBE lassen

NIL lasopleiding BMBE lassen

Booglassen met beklede elektroden, proces 111. Niveau 1 t/m 4

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed op te leiden in het Booglassen met beklede elektroden.

De lessen

Theorie

I. Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor booglassen met beklede elektroden
Principe Booglassen

II Materiaalgedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek

III. Constructies
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Tekeninglezen

IV. Uitvoeringen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)


Praktijk niveau 1
Lassen van I-naden in de positie PA (1G) en binnen en buitenhoeknaden in de positie PA (1F/1G) en PB (2F).
Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor kiezen juiste parameters en voorkomen van storingen.
Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Praktijk niveau 2
Lassen van binnenhoeknaden in de posities PB (2F), PD (4F), PF (3Fu) en PG (3Fd), buitenhoeknaden in de posities PB (2G) en PD (4G); V-naden in de posities PA (1G) en PF (3Gu); I-naden in de posities PF (3Gu) en PG (3Gd).
Lassen van werkstukken samengesteld uit plaat waarin vorengenoemde naadvorm, naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte: 4 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Praktijk niveau 3
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de posities PB (2F/2G), PD (4F), PF (3Fu), PG (3Fd/3Gd); V-naden in de posities PA (1G) en PF (3Gu).
Lassen uit plaat van samengestelde werkstukken waarin genoemde naadvormen en lasposities voorkomen.
Materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad ook radiografisch op inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 Plt (vakdiploma BC)
Lassen van plaatverbin dingen in alle lasposities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, V-naden, dubbele V-naden, enz.)
Materiaaldikte: t/m 20 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 Pp (vakdiploma BTP)
Het lassen van plaat/p ijp- en pijp/pijp-verbindingen in alle posities met toepassing van gebruikelijke naadvormen en (hoeknaden, V-naden, enz.).
Materiaaldikte: t/m 20 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek op inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 RVS
Lassen van plaat; plaat/pijp- en pijp/pijpverbindin gen in austenitisch roestvaststaal in de posities PA(1F/1G), PB (2F/2G), PC (2G), PF (3Fu/3Gu), PG (3Fd/3Gd), PF (5Gu), PG (
5Fd/5Gd) Materiaaldikte: 3 t/m 8 mm. Materiaalsoort: austenitisch roestvast staal Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek op inwendige onvolkomenheden.

Certificering
Indien examenwerkstukken tevens gebruikt worden voor het kwalificeren van vakbekwaamheid (lasserskwalificatiecertificaten) dan zijn daarvoor aparte regels en criteria van toepassing.Voor een volledige informatie over de leerstof en gang van zaken ten aanzien van aanmelding en examens verwijzen wij u naar de reglementen "NIL handvaardigheidsopleidingen en examens".

DAG Lasopleidingen nu met extra vroegboekactie!

Kijk snel op onze site voor aanmelding en voor info over de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden, fiscale voordelen en... de speciale korting voor snelle beslissers!

In week 36 gaan onze NIL dag lasopleidingen weer van start! 

8 weken later kunt u al in het bezit zijn van uw NIL lasdiploma

Profiteer ook nog van een scherpe korting. Oplopend van 5 tot 10%.

Tevens ontvangt elke cursist van een NIL lasopleiding bij aanvang van de opleiding een gratis veiligheidspakket. 

Info en aanmelden