Privacy verklaring en cookiebeleid

Privacyverklaring

Welkom op de website van PomWeld - AllesVoorLassen.nl. Wij waarderen uw interesse in onze website.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
PomWeld - AllesVoorLassen.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door PomWeld - AllesVoorLassen.nl?
Gebruikersgegevens
PomWeld - AllesVoorLassen.nl verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en telefoonnummer te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door PomWeld - AllesVoorLassen.nl.
Automatisch Gegenereerde Informatie
PomWeld - AllesVoorLassen.nl verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt.

Daarnaast verzamelt PomWeld - AllesVoorLassen.nl informatie via “cookies” die door uw browser wordenopgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door PomWeld - AllesVoorLassen.nl.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt PomWeld - AllesVoorLassen.nl uw persoonsgegevens? 
De administratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, echter slechts na uw expliciete toestemming:

§ om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
§ ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en PomWeld - AllesVoorLassen.nl;
§ om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
§ om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, bijvoorbeeld d.m.v. en nieuwsbrief.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
PomWeld - AllesVoorLassen.nl zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt PomWeld - AllesVoorLassen.nl uw persoonsgegevens?
PomWeld - AllesVoorLassen.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door PomWeld - AllesVoorLassen.nl vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die PomWeld - AllesVoorLassen.nl over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met PomWeld - AllesVoorLassen.nl via info@allesvoorlassen.nl. PomWeld - AllesVoorLassen.nl zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Nieuwsbrieven
U ontvangt onze nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich na aanmelding te allen tijden weer afmelden voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief aanwezig is, of door contact op te nemen met info@allesvoorlassen.nl.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van PomWeld - AllesVoorLassen.nl? 
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. PomWeld - AllesVoorLassen.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. PomWeld - AllesVoorLassen.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van PomWeld - AllesVoorLassen.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.


1 juli 2017

Cookiebeleid

Gebruik van Cookies door PomWeld - AllesVoorLassen.nl

AllesVoorLassen.nl maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

Voor het plaatsen van cookies zal PomWeld - AllesVoorLassen.nl indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de PomWeld - AllesVoorLassen.nl website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door PomWeld - AllesVoorLassen.nl opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. PomWeld - AllesVoorLassen.nl gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen, zoals Google, wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
4. Social Media: wij maken gebruik van social media plug-ins van derde partijen, zoals Facebook, Twitter etc.

Bijzonderheden Google Analytics
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl