NIL lasopleiding TIG lassen

NIL lasopleiding TIG lassen

Booglassen TIG, proces 141. Niveau 1 t/m 4.

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed op te leiden in het TIG-lassen.

De lessen

Theorie

I. Processen en Apparatuur
Lasprocessen (principes)
Lasinstallaties voor het TIG-lassen
Principe Booglassen

II Materiaalgedrag bij het lassen
Scheikundige begrippen
IJzer- en staalbereiding
Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal
Handelsvormen van staalproducten
Lasonderzoek niveau 2, 3 en 4 ook:
de invloed van legeringselementen in staal
aluminium en aluminiumlegeringen en de lasbaarheid daarvan
corrosie, maatregelen om corrosie te voorkomen dan wel te beperken

III. Constructies
Lasnaadvormen en voorbewerkingen
Lasposities en lasaanduidingen op tekening
Belastingen van constructies
Krimpverschijnselen
Tekeninglezen

IV. Uitvoeringen
Procesvariabelen bij het lassen
De boog
Lastoevoegmaterialen
Lasfouten, oorzaken en voorkomen van
Lassen in de praktijk
Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)


Praktijk niveau 1
Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in plaat in de posities PA (1F/1G); V-naden in pijpen in de positie PA (1G) en binnenhoeknaden in de positie PB (2F).
Met name ook aandacht voor parameterkeuze en voorkomen storingen.
Materiaaldikte: 2 t/m 3 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: visueel en door meten.

Praktijk niveau 2 RVS of Al(-legeringen)
Lassen van binnenhoeknaden in de posities PA (1F), PB (2F) en PF (2Fu), buitenhoeknaden in de posities PA (1G en PF (3Fu).
Materiaalsoort: Austenitisch roestvast staal of Aluminium legeringen.
Beoordeling: visueel en door meten.

Praktijk niveau 3 RVS of Al(-legeringen)
Lassen van plaat pijp/pijp-, pijp/plaat- en plaat/plaatverbindingen met toepassing van binnenhoeknaden, buitenhoeknaden en V-naden. Lasposities PA (1G), PB (2F), PC (2G), PF (3Fu/3Gu) en PF (5Fu/5Gu)
Materiaaldikte: 2 t/m 5 mm. Materiaalsoort: Austenitisch roestvast staal of aluminium legeringen.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek naar inwendige onvolkomenheden.

Praktijk niveau 4 RVS, Al(-legeringen en ongelegeerd staal.
Lassen van pijp/pijp- en pijp/plaatverbindingen, in alle posities met toepassing van de gebruikelijke naadvormen (binnenhoek, buitenhoek-, I-, V- en 1/2 V-naden.
Materiaaldikte:1 t/m 6 mm.; materiaalsoorten: Austenitisch roestvaststaal, aluminium legeringen en CR/ISO TR 15608: groep 1.
Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch naar inwendige onvolkomenheden.

Certificering
Indien examenwerkstukken tevens gebruikt worden voor het kwalificeren van vakbekwaamheid (lasserskwalificatiecertificaten) dan zijn daarvoor aparte regels en criteria van toepassing.Voor een volledige informatie over de leerstof en gang van zaken ten aanzien van aanmelding en examens verwijzen wij u naar de reglementen "NIL handvaardigheidsopleidingen en examens". 

DAG Lasopleidingen nu met extra vroegboekactie!

Kijk snel op onze site voor aanmelding en voor info over de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden, fiscale voordelen en... de speciale korting voor snelle beslissers!

In week 36 gaan onze NIL dag lasopleidingen weer van start! 

8 weken later kunt u al in het bezit zijn van uw NIL lasdiploma

Profiteer ook nog van een scherpe korting. Oplopend van 5 tot 10%.

Tevens ontvangt elke cursist van een NIL lasopleiding bij aanvang van de opleiding een gratis veiligheidspakket. 

Info en aanmelden