NIL lasopleiding Autogeen lasser

NIL lasopleiding Autogeen lasser

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is kandidaten breed op te leiden in het Autogeen lassen. 

De lessen

Theorie

I. Processen en Apparatuur

 • Lasprocessen (principes)
 • Lasinstallaties voor het Autogeen metaalbewerken
 • Principe Autogene metaalbewerking


II Materiaalgedrag bij het lassen

 • Scheikundige begrippen
 • IJzer- en staalbereiding
 • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
 • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen voor de lasbaarheid van staal
 • Handelsvormen van staalproducten
 • Lasonderzoek


III. Constructies en Ontwerp

 • Lasnaadvormen en voorbewerkingen
 • Belastingen van constructies
 • Krimpverschijnselen
 • Lasposities en lasaanduidingen op tekening
 • Tekeninglezen
IV. Fabricage en Toepassingen

 • Procesvariabelen bij het lassen
 • Autogene metaalbewerking in de praktijk
 • Lastoevoegmaterialen
 • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van
 • Lassen in de praktijk
 • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo)


Praktijk 

Praktijk niveau 1 

 • Het naar links lassen van: I-naden en buitenhoeknaden in de posities PA en PF. Hardsolderen met messingsoldeer.
 • Materiaaldikte: t/m 3 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.
   

Praktijk niveau 2

 • Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de psoities PA, PC, PF. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
 • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CEN/ISO TR 15608: groep 1.
 • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
 • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.
   

Praktijk niveau 3

 • Het middels naar links of recht lassen van: pijpverbindingen (o.a. met luikje, een broekstuk) in de posities PC, PF en H-L045.
 • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
 • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
 • Beoordeling: visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.
   

Praktijk niveau 4

 • Het middels naar links of recht lassen van pijpverbindingen in de posities PC, PF en PC met spiegel.
 • Materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort:CR/ISO TR 15608: groep 1.
 • Beoordeling: visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden in positie PF en PC.
   

Certificering
Indien examenwerkstukken tevens gebruikt worden voor het kwalificeren van vakbekwaamheid (lasserskwalificatiecertificaten) dan zijn daarvoor aparte regels en criteria van toepassing. Voor een volledige informatie over de leerstof en gang van zaken ten aanzien van aanmelding en examens verwijzen wij u naar de reglementen "NIL handvaardigheidsopleidingen en examens".