Informatie

Algemene gegevens

PomWeld - AllesVoorLassen.nl

Zeppelinstraat 12
1704 SH Heerhugowaard

Telefoon 072 5760290
Email info@pomweld.nl

Algemene voorwaarden

Op elke transactie zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Alkmaar onder nummer 346/2008. Deze worden op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn tevens te vinden op deze website onder downloads.

De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij c.q. derden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Reclameren binnen 8 dagen. 

Privacy verklaring en cookiebeleid